Undervisningsmaterialer

I Kulturregion Fyns projekt ICE – Interactive Culture Explorers – deltager i alt 8 kunst- og kulturinstitutioner. Jeg har været den primære pædagogiske konsulent på fire af projekterne, og materialet er udarbejdet i samarbejde mellem forskellige faglærere og kulturinstitutioner og består af 6 moduler, der skal gennemgås henholdsvis før og efter et besøg på kulturinstitutionen.

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr – Øhavsmuseet

Kom med på jagt på Lyø i år 1223. Tag med på en fysisk rejse tilbage til middelalderen og bliv en del af danmarkshistorien. I rollen som ung adelsmand oplever du hjortejagt, intriger og en kongelig kidnapning. Som nyt medlem af hirden er du en del af jagten, hvor forræderen Sorte Henrik og Kong Valdemar Sejr konfronterer hinanden i en magtkamp om Danmarks fremtid. Hvem skal du holde med for at vinde hæder og ære? Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr er en augmented reality app til smartphones og tablets, der lader dig opleve den historiske bortførelse på Lyø, der bl.a. resulterede i Jyske Lov og samlingen af Danmark under Dannebrog. Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr kan bruges ved klasse-, familiebesøg og vandreture på Lyø, samt i klasseværelset efter besøget på Lyø.

Projektet er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie, dansk og drama.

Hent materialet her.

Vikingekongens Grav – Vikingemuseet Ladby (Østfyns Museer)

Gå i arkæologernes fodspor og træd ind i vikingekongens grav – på jagt efter hemmeligheden bag Ladbyskibet og den begravede konge. Hvem var han – og hvorfor blev han begravet i et skib i en gravhøj? Hvem har røvet graven, og går kongen igen i Ladby? Vikingekongens Grav er en interaktiv opdagelsesjagt på fortidens hemmeligheder, som giver dig mulighed for at lære mere om Ladbyskibet og dets mange mysterier. Du kan løse fire missioner: Begravelsen, Udgravningen, Skibsgraven og Indbruddet. Udforsk skeletter, dragehoveder, ofrede dyr og skatte i Ladbykongens sidste hvilested og opklar mysteriet om, hvorfor vikingerne begravede et helt skib oppe på land. Vikingekongens Grav kan bruges ved klasse- og familiebesøg på museet, i klasseværelset eller i stuen derhjemme.

Vikingekongens Grav er primært udviklet til 4.-6. klasser i fagene historie og dansk.

Hent materialet her.

Art Mobil – BRANDTS, Odense Centralbibliotek & Odense Symfoniorkester

Brug kroppen til at udforske sammenspillet mellem billedkunst, klassisk musik og litteratur i denne mobile installation. Installationen består af ord, klassisk musik, farver og symboler, der påvirkes af og ændrer karakter gennem publikums bevægelser og interaktion. Art Mobil eksperimenterer med nye måder at arbejde med læring indenfor kunst – gennem kroppen som skabende instrument. De unge skal mærke, hvad det vil sige selv at skabe kunst og få kunstens æstetik og sanselighed ind under huden. Gennem deres egne kropslige bevægelser lærer de om de grundlæggende kunstneriske principper inden for de 3 kunstarter.

Projektet er primært udviklet til 7.-10. klasser i fagene dansk, billedkunst og musik.

Hent materialet her.

ARTMix – BRANDTS, Faaborg Museum & Johannes Larsen Museet

Træd ind i rollen som kunstner og oplev, hvad der sker, når man ændrer et maleri. Leg med perspektiv, flyt havet op i himlen, mal køerne blå og fjern træerne fra skoven. I ARTMix skruer vi op for kulørerne, blander figurerne og vender det hele på hovedet. I ARTMix kan du eksperimentere med kendte kunstværker fra Johannes Larsen Museet, Faaborg Museum og BRANDTS. ARTMix er et intuitivt og interaktivt mash-up værktøj, som giver dig mulighed for at udforske og modificere værker af kendte kunstnere og opleve, hvordan selv små ændringer i farver, komposition, perspektiv og beskæring kan påvirke et kunstværks udtryk radikalt.

Projektet er primært udviklet til 7.-10. klasser i fagene dansk og billedkunst. Materialet egner sig også til historie og samfundsfag samt til brug på ungdomsuddannelserne.

Hent materialet her.

Musik og lyrik – Dansk – Udskolingen

På Ollerup Efterskole, hvor jeg til dagligt underviser, har vi startet et nyt projekt. Projektet sigter mod at flytte eleverne fra at spille andres musik til at skabe deres egen. Musikken skal være på dansk (jeg er dansklærer) og det er målet at det bliver så godt, at vi kan tillade os at udgive det. Med bidrag fra mine kolleger (Birthe Andersen, Irene Olsen, Marco Grimnitz og Ole Folke) har jeg lavet årets undervisningskompendie. Kompendiet indeholder både analytiske værktøjer, skriveøvelser og seks danske sange, som kan bruges til pensum.

Materialet kan bruges i dansk og musik i udskolingen.

Materialet kan hentes her.

Dansk ørehængere

Da jeg var lærer i Island, fik jeg støtte til at udvikle et materiale til danskundervisningen. Materialet tager udgangspunkt i en række danske sange, da min egen islandsk-lærer selv var god til at bruge musikken på det sprogkursus jeg deltog i. Det kom der nedenstående materiale ud af.

Materialet kan bruges i dansk og musik på mellemtrinnet.

Du kan hente materialet her.